Náhradní sladidla - látky dodávající potravině sladkou chuť,

Barviva - látky, které dodávají barvu nebo obnovují barvu, kterou potravina během zpracování ztratila,

Konzervanty - látky prodlužující trvanlivost potravin tím, že je chrání proti růstu patogenních organismů nebo zkáze způsobené mikroorganismy,

Antioxidanty - látky zabraňující oxidaci (žluknutí tuků, změnám barvy aj.),

Nosiče - látky, které se používají k rozpouštění, ředění, disperzi nebo k jiné fyzikální úpravě potravinářské přídatné látky,

Kyseliny - látky, které zvyšující kyselost potraviny nebo jí udělují kyselou chuť,

Regulátory kyselosti - látky upravující kyselost nebo alkalitu potraviny,

Protispékavé látky - látky snižující sklon jednotlivých částic potraviny ulpívat vzájemně na sobě,

Odpěňovače - látky zabraňující vytváření pěny nebo snižující pěnění,

Plnidla - látky přispívající k objemu potraviny, aniž by významně zvýšily její využitelnou energetickou hodnotu,

Emulgátory - látky umožňující vytvořit nebo uchovat v potravině stejnorodou směs dvou nebo více nemísitelných fází (např. oleje a vody),

Tavící soli - látky umožňující homogenní rozložení tuků a ostatních složek v sýru,

Zpevňující látky - látky ovlivňující pevnost nebo křehkost ovoce a zeleniny, nebo látky, které reakcí se želírujícími látkami vytváří gel,

Látky zvýrazňující chuť a vůni - látky zvýrazňující chuť nebo vůni potraviny,

Pěnotvorné látky - látky umožňující vytváření stejnorodé disperze plynné fáze v kapalné nebo tuhé potravině,

Želírující látky - látky dodávající potravině texturu tím, že vytvářejí gel,

Leštící látky - látky dodávající potravině lesklý vzhled nebo vytvářející ochranný povlak,

Zvlhčující látky - látky chránící potravinu před vysycháním,

Modifikované škroby - látky získávané chemickou úpravou jedlých škrobů,

Balící plyny - plyny jiné než vzduch, které se zavádějí do obalu před, během nebo po umístění potraviny do obalu,

Propelenty - plyny jiné než vzduch, které vytlačují potravinu z obalu,

Kypřící látky - látky, které uvolňují plyn, a zvyšují tak objem těsta,

Sekvestranty - látky vytvářející chemické komplexy s ionty kovů,

Stabilizátory - látky umožňující udržovat fyzikálně-chemický stav potraviny,

Zahušťovadla - látky zvyšující viskozitu potraviny,

Látky zlepšující mouku - látky, které se přidávají do mouky nebo těsta pro zlepšení jejich pekařské jakosti.