PEKAŘSKÉ VÝROBKY Z PŘÍRODNÍCH SUROVIN

Non.e je značka pekařských výrobků, které jsou především zaměřeny pro ty z Vás, kterým není jedno, co konzumují, sledují pečlivě složení potravinářských výrobků a mají zájem se k nim vyjadřovat a podílet se tak svými názory i na jejich dalším vývoji.


3 ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY PROJEKTU NON-E

                     
Výrobky jsou vyrobeny z přírodních surovin, upečené bez přídatných látek (tzv. éček).   Jednotlivé výrobky budou zveřejňovány na těchto stránkách, abyste měli možnost je nejen identifikovat, ale také se k nim vyjadřovat a podílet se tak aktivně na dalším rozvoji tohoto programu.   Koupí těchto výrobků budete přispívat na konto nadace Emil, a my vás budeme zpětně informovat o její činnosti a konkrétním uplatnění finančních prostředků.

 

Na těchto stránkách budete také informováni o tom, kdo uvedené výrobky vyrábí a kde je možné si je zakoupit. Tento program si neklade za cíl varovat vás před konzumací výrobků, které obsahují přídatné látky, tedy dnes tak často v médiích zatracovaná „éčka“. Z tohoto důvodu jsme pro vás také připravili informaci o této problematice, která je součástí těchto stránek. Po jejím přečtení pochopíte, že sem patří i řada látek, kterých se není třeba vůbec obávat. Mnohé výrobky dnes bez přídatných látek ani vyrobit nelze, sami je také ve svých produktech používáme. Nicméně se domníváme, že jsou velmi často nadužívané i tam, kde jejich přítomnost není nutná. Naší ambicí je dokázat, že s využitím pečlivě zvolených surovin se lze i v podmínkách průmyslové výroby chleba a pečiva bez nich obejít. Není to snadná cesta a my, jakožto tvůrci receptur a dodavatelé surovin, po ní nemůžeme jít sami. Věříme svým nejlepším partnerům z řad pekařů a cukrářů, že se po ní vydají s námi. Na vás, konečných zákaznících, potom zůstane hodnocení, zda je směr naší cesty správný.


KDO JSME

Zeelandia je již 22 let na českém trhu a po celou tuto dobu se zabývá vývojem a zaváděním nových výrobků v pekárnách a cukrárnách. Přestože nejsme široké veřejnosti známi, naše receptury a suroviny používá řada výrobců, jejichž pečivo, chléb či zákusky denně konzumujete. Vedle důrazu na senzorické vlastnosti a zdravotní benefity konečných výrobků se snažíme svou činností podporovat i humanitární projekty. Příkladem je vícezrnný chléb 4 Aktiv, kdy z výtěžku z prodeje směsi pro tento výrobek podporujeme Nadační fond Emil. Tyto finanční prostředky pak slouží ve prospěch aktivního využití volného času tělesně postižených dětí. Z poslední doby možná znáte náš ječný chléb Mr. Barley, kterým se, společně s dalšími ječnými výrobky, snažíme o návrat této téměř zapomenuté, ale zdravé alternativy současných pekařských výrobků.